WARUNKI REZERWACJI POBYTU W WILLI WIEŻYCZKI

WARUNKI REZERWACJI POBYTU W WILLI WIEŻYCZKI

 1. Administratorem Willi Wieżyczki znajdującej się przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Świeradowie-Zdroju oraz serwisu internetowego www.wiezyczki.pl jest Marcin Jędrzejewski działający pod firmą: Arbaro Marcin Jędrzejewski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; posiadającą adres do doręczeń: 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Kościuszki 8; NIP: 8992442891; REGON: 367485467; adres poczty elektronicznej: wiezyczki@wiezyczki.pl; numer telefonu: +48 603488889.
 2. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem serwisu internetowego www.wieżyczki.pl; serwisu pośredniczącego z którym współpracuje administrator [ np. booking.com, nocowanie.pl, itp.]; poczty e-mail [ wiezyczki@wiezyczki.pl ].
 3. Gość zobowiązany jest do dokonania rezerwacji online; podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie; akceptacji warunków rezerwacji oraz regulaminu pobytu w obiekcie Willa Wieżyczki.
 4. Administratorem danych osobowych jest wymieniona w pkt. 1 firma Arbaro Marcin Jędrzejewski.
 5. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku zgodnie z wybraną ofertą: 30% w ofercie standardowej lub 100 % w ofercie bezzwrotnej.
 6. Wpłaty zadatku można dokonać:
  a/przelewem tradycyjnym, podając w tytule nr rezerwacji oraz termin pobytu na poniższe dane:
  Arbaro Marcin Jędrzejewski
  59-850 Świeradów-Zdrój, Kościuszki 8
  mBank 47 1140 2004 0000 3702 7866 4460
  b/przelewem online za pośrednictwem paynow
  c/udostępniając dane karty płatniczej.
 7. Wpłata zadatku dokonana jest w dniu uznania rachunku bankowego Administratora.
 8. Przy wyborze oferty z zadatkiem 30 %, pozostałą część zapłaty za pobyt Gość winien uregulować w dniu przyjazdu w recepcji obiektu gotówką lub kartą płatniczą.
 9. Płatność za pobyt w Willi Wieżyczki możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie [złoty].
 10. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku Gość otrzyma potwierdzenie rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Gościa adres e-mail. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji: daty pobytu, ceny oferty, statusu płatności, warunków anulacji, zasad pobytu oraz akceptacji warunków rezerwacji i regulaminu pobytu.
 11. Rezerwację uważa się za skutecznie dokonaną po dopełnieniu procedury wskazanej w pkt: 5 i 7.
  Cena pobytu w Willi Wieżyczki obejmuje: zakwaterowanie w ilości wskazanej w rezerwacji, kosztów mediów, korzystania z pościeli i ręczników, WiFi, niestrzeżonego parkingu poza terenem obiektu, całej infrastruktury [plac zabaw, wiata grillowa, teren zielony, narciarnia/rowerownia].
 12. Willa Wieżyczki informuje Gości o wszelkich ewentualnych zmianach warunków skutecznie dokonanej rezerwacji pisemnie [e-mailem]. W wypadku braku akceptacji zmian przez Gościa przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od otrzymania informacji – dotychczas wpłacona przez Gościa kwota zostanie zwrócona w całości.
 13. Klient może dokonać rezygnacji z rezerwacji dokonanej na podstawie oferty standardowej ze 100 % zwrotem zadatku do 14 dni przed przyjazdem. Zwrot nastąpi wciągu 7 dni roboczych na wskazane przez Gościa konto bankowe.
 14. Dla anulacji poniżej 14 dni zadatek nie podlega zwrotowi.
 15. Dla rezerwacji dokonanej na podstawie oferty bezzwrotnej, rezygnacja nie podlega odstępnemu.
 16. Niewykorzystanie w całości świadczeń już opłaconych [np. skrócenie pobytu] – zwrot 10% kosztów za każdą niewykorzystaną, nierozpoczętą dobę.
 17. Przed dokonaniem rezerwacji Gość winien szczegółowo zapoznać się z ofertą podaną na stronie www.wiezyczki.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zapytań, wyjaśnić je dzwoniąc pod numer +48 603488889, pod rygorem bezskuteczności zastrzeżeń i reklamacji zgłaszanych z tego tytułu.
 18. Po upływie 3 dni od dnia przyjęcia wstępnej rezerwacji i braku wpłaty zadatku, obiekt ma prawo wynająć uprzednio zarezerwowane miejsca.
 19. W wypadku gdyby obiekt rażąco nie odpowiadał warunkom rezerwacji, Willa Wieżyczki przedstawi Gościowi propozycje równorzędnego lub podobnego obiektu zastępczego. Jeśli okazałoby się to niemożliwe, lub Gość odrzuciłby z istotnych przyczyn propozycje Willi Wieżyczki – wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości lub w części [z potrąceniem wartości usług już wyświadczonych].
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące realizowanej lub zrealizowanej rezerwacji winny być składane Administratorowi obiektu pisemnie i przesłane na adres e-mail: wiezyczki@wiezyczki.pl. Administrator rozstrzyga reklamację w terminie do 10 dni roboczych.
 21. Chęć przyjazdu z psem winna być zgłoszona przed dokonaniem rezerwacji w celu potwierdzenia dostępności pokoju z możliwością pobytu psa. Jednorazowa opłata za psa wynosi 100 zł za pobyt.
 22. Zgodnie z przepisami podatkowymi wprowadzonymi 4 lipca 2019 r. Gość, zobowiązany jest poinformować Administratora o potrzebie rozliczenia rezerwacji jako firma i wystawieniu faktury w momencie zakładania rezerwacji. Jeżeli Gość nie przekaże takiej informacji w momencie zakładania rezerwacji Administrator wystawi paragon i nie będzie możliwości wystawienia faktury do tego paragonu.

polityka prywatności: https://wiezyczki.pl/polityka-prywatnosci/